กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08..00 – 10.00 น. เป็นต้นไป ปิดน้ำซ่อมท่อ PVC 300 ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่ ตั้งแต่สะพานบางยี่โรฝั่งเทศบาลหลังสวนไปถึงสะพานบางยี่โร หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนก็จะทำการจ่ายน้ำให้กับชุมชนดังกล่าวโดยเร็ว

                         จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย