การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อม

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบหมายให้ นายชำนิ บุญชุม หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานงานผลิตในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองท่อม กำลังผลิตขนาด ๑๕๐ ลบ.ม/ชม.ตามโครงการ Water Safety Plan (WSP)