กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. เป็นต้นไป มีการตัดประสานท่อขนาด 315 มม.ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่ ตั้งแต่สะพานบางยี่โรฝั่งเทศบาลหลังสวนไปถึงสะพานบางยี่โร และพื้นที่ที่น้ำประปาจะไหลอ่อนตั้งแต่สะพานลอดทางรถไฟฝั่งศาลไป อบต.พ้อแดงและจากสะพานลอดทางรถไฟไปทางละแมสายล่าง หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนก็จะทำการจ่ายน้ำให้กับชุมชนดังกล่าวโดยเร็ว

                         จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย