การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จะดำเนินการตัดประสานท่อ PE 315 มม

ด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตั่งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.การประปา่ส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จะดำเนินการตัดประสานท่อ PE 315 มม. บริเวณ ถนนแหลมโพธิ์พัฒนา 1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนถึงกับไม่ไหลในโซนสูง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ ตั้งแต่ มัสยิดบ้านอ่าวน้ำเมา ไปจนถึงสุสานหอน 75 ล้านปี ได้เตรียมการกักเก็บน้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย