กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.10 - 16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ดำเนินการซ่อมท่อ เนื่องจากท่อ GS 150 มม. แตก บริเวณโรงกรองน้ำเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี