กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562  โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธี ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมเป็นการแพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย ณ คลองพังงา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล