รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช้างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

รายละเอียด