กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
กรมทางหลวงได้ทำคูระบายน้ำ หน้าอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาหน่วยบริการคีรีรัฐนิคม 
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทำให้น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล