การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน  เติมใจให้กันครั้งที่ 3/๒๕๖๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลทับปุด  อ.ทับปุด จ.พังงา โดยแจกแผ่นพับการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดรู้คุณค่า และคู่มือใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาทั้งภายในและภายนอกอาคาร รับแจ้งท่อแตกรั่วและปัญหาการใช้น้ำประปา ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน/นอกบ้าน สอบถามและรับฟังข้อคิดเห็นในการให้บริการของกปภ.สาขาพังงา  สร้างความสัมพันธ์อันดีและความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง