การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า​ Morning​ talk​ ครั้งที่​ 9/2562​ โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การลดน้ำสูญเสีย ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของแต่ละงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น/เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 ซึ่งได้แก่ นายจีรศักดิ์ ปานตุน  นายช่างโยธา 6 งานบริการฯ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน