กปภ.สาขาบ้านตาขุน สัมมนา หารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา หรือ Water is Life

Water is LifeWater is LifeWater is LifeWater is LifeWater is LifeWater is LifeWater is LifeWater is LifeWater is Life

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน สัมมนา หารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา หรือ Water is Life

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อร่วมสัมมนา หารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา หรือ Water is Life ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

สำหรับโครงการ Water is Life เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย ในการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. ทั้ง 234 สาขา 799 สถานีผลิตน้ำทั่วประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ Water Safety Plan (WSP) โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากกรมอนามัยทุก 12 เดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่าประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศจะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน