วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาหลังสวน นำโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายนอกอาคารสำนักงานและบริเวณ  เพื่อให้สถานที่มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานอีกด้วย