กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันอังคารที่ 11มิถุนายน  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน