การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านถ้ำเพชร อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ วันที่11 มิถุนายน 2562

ในวันอังคาร ที่11 มิถุนายน พ.ศ.2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงานของ นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สระนำหนองลึก บ้านถ้ำเพชร หมู่ที่6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่