การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรเดินหน้าลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เดินหน้าลงพื้นที่ เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่  ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร โดยได้ให้ความรู้ด้านระบบประปาภูมิภาคแก่ประชาชนที่เข้าประชุม กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในกำหนดเวลา รับทันทีส่วนลด 15% การออกรับคำร้องขอติดตั้งมาตรใหม่พร้อมการสำรวจเบื้องต้น กิจกรรมการแจกคู่มือความรู้ด้านระบบประปาและการให้บริการ  พร้อมทั้งอัตราค่าน้ำ การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านระบบประปาเพิ่มมากขึ้น