กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 
เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินหน้าร้านโมเดิร์นฮาร์ต หมูีที่ 2 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี