กปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมกปภ.สาขาบ้านตาขุน จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.  2562 เวลา 13.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างใน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา กปภ.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล