กปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนกปภ.สาขาบ้านตาขุน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชน

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.  2562 เวลา 07.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมูเหล่าพร้อมกัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป รับบิณฑบาต  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธี