กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ประชาชน จังห
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี) ณ สนามฟุตซอลโรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี