ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

ประกาศกรุณาสำรองน้ำไว้ด้วยนะค่ะ !!

เนื่องจากปิดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินตัดประสานท่อให้กับหมู่บ้านโดมทอง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลควนกรด  ตำบลนาไม้ไผ่ น้ำไม่ไหลทั้งหมด

 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
******************************
พบเห็นท่อแตก-รั่ว แจ้ง
โทรศัพท์ : 0 7541 1339, 0 7541 1584
มือถือ : 0 9542 6029 8
อีเมล์ : 5551027@pwa.co.th