การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้การดำเนินงานโครงการ กปภ.ส่งน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( 6 มิ.ย.62 ) เวลา 15.00 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ภายใต้การดำเนินงานโครงการ กปภ.ส่งน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กปภ.แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562ทั่วประเทศพร้อมกัน