การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 5/62

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" โดยร่วมแจกน้ำดื่มจำนวน 350 ขวด และร่วมกิจกรรม พัฒนาคูคลอง กำจัดลอกผักตบชวาคลองไชยา บริเวณคลองไชยา พิกัด ท่าน้ำสะพานครูจำรัส ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง