การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในอำเภอท่าแซะ  ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีถวายความเคารพ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ก่อนประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย มงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี ในการนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน ๑๐๐ ขวด เพื่อให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้