การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่