กปภ.สาขาพังงา ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้ง 8/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานของ นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า​ Morning​ talk​ ครั้งที่​ 8/2562​ โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การลดน้ำสูญเสีย ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของแต่ละงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น/เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และติดตามการดำเนินโครงการ WSP การดำเนินการและรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ให้เกิดความสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อส่งมอบการบริการ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”