กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาฉุกเฉิน  บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐริคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก กรมทางหลวงทำคูระบายน้ำหน้าอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี