ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 50 มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ปิดน้ำซ่อมท่อขนาด PE 50 มม. ตั้งแต่เวลา 10.15 จนกว่าจะแล้วเสร็จ

 บริเวณ ร้านโยธาวิทย์ เขาปีบ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะค่ะ