การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ณ บริเวณชุมชนโบสถ์คริสต์ และบริเวณโรงพยาบาลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยการเติมใจครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา แจกเอกสารแผ่นพับและใบปลิว ขั้นตอนการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตามที่นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา จัดโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรเสมอมา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กปภ.จะลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒ เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน ๑๐ เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงโครงการ

เพื่อเริ่งเพิ่มผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามเป้าหมายของกปภ. และการขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำ หากพบเห็นท่อแตก-รั่ว ให้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ทางกลุ่มไลน์บริการผู้ใช้น้ำ หรือ แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ ไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เพื่อได้ทำการแก้ไขต่อไป พร้อมสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ และได้เชิญชวนผู้ใช้น้ำให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ผู้ใช้น้ำ ซึ่งไว้สำหรับบริการข้อมูลต่างๆ ของกปภ. และรับแจ้งเหตุต่างๆของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งซ่อมแซมจุดรั่วบริเวณก่อนถึงมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง