ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยท่อ PE ขนาด 160 มม. แตก(กระทบจากการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท) บริเวณบ้านนาป่า กปภ.สาขาทุ่งสง มีความจำเป็นต้องดำเนินการปิดน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อม ซึ่งจะทำให้พื้นที่ บ้านนาป่า ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำไม่ไหลทั้งหมด ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยปภ.