ปิดน้ำซ่อมท่อ GS 4 นิ้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ปิดน้ำซ่อมท่อ GS  4 นิ้วตั้งแต่เวลา 16.00 น. - จนกว่าจะแล้วเสร็จ ที่สี่แยกในเหมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พื้นที่ได้รับผลกระทบ สี่แยกในเหมืองไปจนถึงปลายท่อทางไปในเหมือง 

 

                                                            ต้องขออภัยในความไม่สดวกด้วยนะค่ะ