กปภ.สาขาพังงา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพังงา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมทาสีบริเวณอาคารสำนักงาน ตัดหญ้า กวาดขยะ และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาพังงา เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำที่เข้ามาใช้บริการ