ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 110 มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่ สี่แยกทางเข้าวัดบางน้ำจืดพื้นที่ได้รับผลกระทบ เส้นวัดบางน้ำจืดทั้งหมด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.20. น. จนกว่าจะแล้วเสร็จซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน จะเร่งดำเนินการซ่อมท่อ PE 110 มม. เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็ว