กปภ.สาขาบ้านตาขุน หยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่ ฝั่งอำเภอคีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่ ฝั่งอำเภอคีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 1 ตำบลท

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 160 มม. เนื่องจากท่อ HDPE 160 มม. แตก บริเวณหน้าอำเภอคีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่ ฝั่งอำเภอคีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.10 น. – 16.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะเร่งดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 160 มม. เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็ว จึงขอให้ผู้ใช้น้ำได้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอกับความต้องการ