กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 110 มม. เนื่องจากท่อ PE 110 มม. แตก หน้าโรงพยาบาลบ้านตาขุน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่ โรงพยาบาลบ้านตาขุน จนถึง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. – 16.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะเร่งดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 110 มม. เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็ว จึงขอให้ผู้ใช้น้ำได้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอกับความต้องการ