ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 160

  การประประภาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 160 บริเวณ ปั้ม ปตท.สวี  จ.ชุมพร

ตั้งเวลา 09.00 น. จนกว่าสจะแล้วเสร็จ

พื้นที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ ใกล้เคียง ปตท.สวี