การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จังหวัดกระบี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม  พ.ศ. 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise:FEX) ณ ห้องประชุมธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่