การประปาส่วนภุมิภาคสาขากระบี่ เดินหน้าโครงการเติมใจให้กัน( HOME CARE) ครั้งที่ 4 เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำเชิงรุก

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เดินหน้าอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่สำรวจความต้องการใช้น้ำประปาพร้อมบริการรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถึงหน้าประตูบ้าน เพิ่มความสะดวกให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการเติมใจให้กัน ( HOME CARE) ครั้งที่ 4 เป็นการเพิ่มผู้ใช้น้ำเชิงรุก เยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำรายเก่า รับคำร้องผู้ใช้น้ำรายใหม่ ติดตามสอบถามสภาพปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและนอกบ้านของผู้ใช้น้ำ ตลอดจนการให้บริการในด้านอื่นๆ ด้วย พร้อมกันนี้ กปภ.สาขากระบี่ ยังได้นำของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อบริการของ กปภ. ด้วยดีเสมอมา รวมถึงเป็นการเยี่ยมเยือน ดูแล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนนั้นด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ผู้ใช้น้ำมีความประทับใจเป็นอย่างมากสร้างรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ นับว่าโครงการในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก