การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมออกหาน้ำสูญเสีย ครั้งที่ ๒ ณ พื้นที่เทศบาลเมืองชุมพร

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงาน ของ นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร และ นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และสายงานผลิต ร่วมบูรณาการ ร่วมกัน วางแผนการลดน้ำสูญเสีย โดยแบ่งเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ได้ร่วมกันออกหาท่อรั่ว ณ บริเวณ ตำบลปากน้ำ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการออกหาน้ำสูญเสียต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองชุมพร กิจกรรมการออกหาน้ำสูญเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปริมาณน้ำสูญเสีย เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ แก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน