การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกปฏิบัติการค้นหา ท่อแตก – ท่อรั่ว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการ กปภ.สาขาไชยา มอบหมายให้ งานบริการ งานผลิต และงานอำนวยการ ร่วมกันทำ Step Test เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ณ หน่วยบริการท่าชนะ อ.ท่าชนะ จากการค้นหา เจอท่อแตกรั่ว 3 จุด ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว