กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ด้วยกรมทางหลวงทำคูระบายน้ำบริเวณหน้าร้านวชิราวัสดุก่อสร้าง และซอยหมอบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 16.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) ซึ่งทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล จึงขอให้ท่านได้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอกับ

ความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว