กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมพิธิเปิดการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และการติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อเฝ้าระวังเตรียมการป้องกันยับยั้งภัยแล้ง ณ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยนายเทอดทูน มีสุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้างาน 7 งานผลิต

     เข้าร่วมพิธิเปิดการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และการติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อเฝ้าระวังเตรียมการป้องกันยับยั้งภัยแล้ง ณ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม

โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม เป็นประธานในครั้งนี้ และมีกำลังพลจากฝ่ายปกครอง/จนท.ตำรวจ ตชด.424 และ จนท.อุทยานได้ร่วมปฏิบัติการดังกล่าวจำนวน 60 นาย

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 0 7552 8201

โทรสาร : 0 7552 8710

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013579189125

Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

Line id : pwa5551031