กปภ.สาขาทุ่งสง สร้างฝายกั้นน้ำ พร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นำโดย นายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นายสถิตย์ เทพเสถียร หนง.บริการฯ นายอานุภาพ ชาญสมุทร หนง.ผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยการช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อยกระดับน้ำ ในคลองท่าแพซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ให้สามารถเก็บกักน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาตลอด 24 ชม. ในช่วงหน้าแล้งนี้