กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันกปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันกปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันกปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันกปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำรถ PWA MOBILE SERVICES ออกนอกสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน  ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่ ต.บ่อผุด    อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการท่อลอดใต้ทะเล พร้อมทั้งแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน ตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านฟรี แนะนำการใช้น้ำอย่างถูกวิธี การรับข้อร้องเรียนต่างๆ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ แจกของที่ระลึก แผ่นพับ ใบปลิว รวมไปถึงโบวล์น้ำเพื่อระบายตะกอน ในเส้นท่อ ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำและองค์กรกปภ.ต่อไป