กปภ.สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ก่อนจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาเกาะสมุย  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์  ก่อนจัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจ

                      กปภ.สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์  ก่อนจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ด้วยรถ PWA MOBILE SERVICES ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่ ม.๕ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้น้ำได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวก่อนล่วงหน้าต่อไป