กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา ด้วยรถ PWA MOBILE SERVICES

กปภ.สาขาเกาะสมุย ออกประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา ด้วยรถ PWA MOBILE SERVICES

กปภ.สาขาเกาะสมุย ได้ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา ด้วยรถ PWA MOBILE SERVICES   ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะทำการประสานท่อเมน HDPE ขนาด Ø๑๖๐ มม.งานจ้างเหมางานวางท่อและย้ายมาตรวัดน้ำ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล๒วัดประเดิม ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย   จ.สุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐น.บริเวณพื้นที่สามแยกสวนทุเรียนฝั่งซ้ายถึงบริเวณตรงข้ามพระเขาขวาง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี