ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้นายชาติชาย เดชทองคำ หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ