กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) : ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย โดยทำ Step Test

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) : ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย โดยทำ Step Test 
 

เมื่อคืนวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (พิเศษ) มอบหมายให้ นายชาคร ชัยยศ หัวหน้างานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ และพนักงานในสังกัดดำเนินการลดน้ำสูญเสีย โดยทำ Step Test ๑๐ Step บริเวณ หมู่ ๖ ตำบลบางไทร เนื่องจากพบว่ามีพื้นที่จ่ายน้ำสูงกว่าปกติและน้ำไหลอ่อน จากผลการการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีน้ำประปาหายในระบบพร้อมวางแผนดำเนินการต่อไป