การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร" ณ สำนักงานฝีมือแรงงาน อ.เมือง จ.ชุมพร

วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้มอบหมายให้ นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร" วัตถุประสงค์เพื่อให้ ส่วนราชการในจังหวัดได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในหน่วยงาน และการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการแต่ละหน่วยงาน ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น