กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล เป็นการชั่วคราว

วันที่ 11 มีนาคม 2562 กปภ.สาขาหลังสวนประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล  บางพื้นที่ เนื่องจากซ่อมเครื่องสูบน้ำหน่วยบริการละแม ส่งผลกระทบให้เขตพื้นที่อำเภอละแม น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ตั้งเวลา 08.30 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077-541171