ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่ปั้มน้ำมันบางจาก ถึงสหกรณ์นิคมพนม ม.3 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ)

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณชุมชน ม.3ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่ปั้มน้ำมันบางจาก ถึงสหกรณ์นิคมพนม ม.3 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะเร่งดำเนินปรับปรุงเส้นท่อ จึงขอให้ท่านได้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว